Preise:

Yoga am Freitag

60 min - 13 Euro

5er Karte - 60 Euro

Personal Training - 65 Euro